XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
CN - 04/06/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
03 15 19
35 36 43
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... ...
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
Jackpot sắp tới
...
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.lechung.net
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
CN - 04/06/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
03 15 19
35 36 43
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... ...
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
Jackpot sắp tới
...
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.lechung.net
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
CN - 04/06/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
03 15 19
35 36 43
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... ...
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
Jackpot sắp tới
...
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.lechung.net
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
CN - 04/06/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
03 15 19
35 36 43
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... ...
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
Jackpot sắp tới
...
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.lechung.net
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
CN - 04/06/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
03 15 19
35 36 43
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... ...
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
Jackpot sắp tới
...
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.lechung.net
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
CN - 04/06/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
03 15 19
35 36 43
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... ...
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
Jackpot sắp tới
...
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.lechung.net
Kính chúc quý khách may mắn!
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ