BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16   1                               1   1       1 1 1 1     1     1   1               2     1         1     1   1       00
01 10                 1       1                   1 2             1             1                 1       1 1               01
02 6         1       1             1                                             1                   1   1                 02
03 11       1       1                         1     1           1                       1         2   1 1         1         03
04 9 1 1                     1                                                   1   1   1 1           1             1     04
05 10       1   1   1     1                   1                         1         1             1           1         1     05
06 16     1     1         1     1       1                     1         3 1         1   1 1                       2       1 06
07 12     1           1       1           2                       1   1       2 1                       1           1       07
08 7     1 1                 1                           1                     1       1                             1     08
09 13   1